OSP w Gminie

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Ogrodzieniec.

 


Ochotnicza Straż Pożarna w Gieble

Ochotnicza Straż Pożarna w Gieble istnieje od 1927 roku. Prezesem Zarządu OSP w Gieble jest pan Edward Szlachta (ul. Częstochowska 24, Giebło, 42-440 Ogrodzieniec). Siedzibą jest remiza strażacka przy ul. Częstochowskiej 51 w Gieble. W 2006 roku jednostka zorganizowała zawody strażackie, w których wzięły udział jednostki OSP z terenu gminy Ogrodzieniec, uczestniczy w akcjach gaśniczych, obchodach dnia św. Floriana, uroczystościach jubileuszowych jednostek w sąsiednich miejscowościach, pokazach ratownictwa medycznego, imprezach gminnych i powiatowych. Do OSP należą mieszkańcy Giebła i Giebła Kolonii.
Ochotnicza Straż Pożarna w Gulzowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Gulzowie powstała w 1966 roku. Prezesem Zarządu OSP w Gulzowie jest pan Janusz Łypaczewski (ul. Młodzieży 36, Gulzów, 42-440 Ogrodzieniec). Siedzibą jest remizo-świetlica strażacka przy ul. Wesołej 1 w Gulzowie, przekazana do użytku z dniem 7 września 1986 roku; początkowo sprzęt gaśniczy przechowywano w budynkach gospodarczych oraz w budynku nieistniejącej już szkoły podstawowej. Zaplecze doposażono w sprzęt przeciwpożarowy, poszerzono parking, wybudowano boisko, bibliotekę wyposażono w stoisko komputerowe z dostępem do Internetu. Jubileusz 25-lecia jednostka obchodziła 12 maja 1991 roku, natomiast 40-lecie 10 września 2006 roku.
Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełkowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełkowicach powstała w 1932 roku. Prezesem Zarządu OSP w Kiełkowicach jest pan Andrzej Graboś (ul. Wilcza 18, Kiełkowice, 42-440 Ogrodzieniec). Siedzibą jednostki jest remiza strażacka z przy ul. Turystycznej w Kiełkowicach. 7 września 1997 roku jednostka OSP w Kiełkowicach otrzymała sztandar na 65-lecie istnienia. Jednostka bierze czynny udział w akcjach gaśniczych na terenie sołectwa i gminy. W 2002 roku jednostka otrzymała samochód gaśniczy Star 244.
Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrusie

Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrusie powstała 11 marca 1956 roku. Jubileusz 50-lecia jednostki odbył się 30 lipca 2006 roku, kiedy to otrzymała wiele cennych odznaczeń: Srebrny Medal za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Złoty Znak Związku, Odznaki Wzorowego Strażaka, Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Zasługę dla pożarnictwa, Za wysługę 50 lat w OSP oraz dyplomy. Prezesem Zarządu OSP w Mokrusie jest pan Edward Zieliński (ul. Leśna 31, Mokrus, 42-440 Ogrodzieniec). Siedzibą jednostki jest remiza przy ul. Dębowej 12 w Mokrusie. Pierwszą siedzibą jednostki była szkoła, w której mieściła się remiza. Pomysł zbudowania remizy pojawił się w 1985 roku, w 1992 roku można było już korzystać z budynku. W pierwszym roku funkcjonowania jednostki strażacy posiadali wóz konny. Pierwszym samochodem był Żuk zakupiony w 1974 roku razem z przyczepą i motopompą.
Ochotnicza Straż Pożarna w Podzamczu

Ochotnicza Straż Pożarna w Podzamczu istnieje od stycznia 1956 roku. Prezesem jest pani Wiesława Janoska (ul. Wojska Polskiego 20, Podzamcze, 42-440 Ogrodzieniec). Siedzibą jednostki jest remiza strażacka przy ul. Krakowskiej 1 w Podzamczu. „…Pierwsza jednostka OSP w Podzamczu powstała 21 maja 1929 roku kiedy miejscowość należała jeszcze do woj. kieleckiego. W pierwszym składzie jednostki było 18 strażaków. Jednostka została rozwiązana w lipcu 1937. OSP w Podzamczu została reaktywowana w styczniu 1956 roku. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie istnieje od 1938 roku, kiedy to założycielami pierwszej jednostki byli Paweł Pędzik i Jan Kaczmarczyk. Prezesem Zarządu OSP w Ryczowie jest pan Andrzej Żak (ul. Armii Krajowej 105, Ryczów, 42-440 Ogrodzieniec). Siedzibę jednostka ma w remizie przy ul. Armii Krajowej 17 w Ryczowie. OSP w Ryczowie aktywnie uczestniczy w akcjach gaśniczych na terenie sołectwa i gminy, w obchodach uroczystości lokalnych, gminnych czy kościelnych.
Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie Kolonii

Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie Kolonii powstała 14 września 1981 roku. Prezesem Zarządu jest pan Włodzimierz Żak (ul. Wolności 31, Ryczów Kolonia, 42-440 Ogrodzieniec). Siedzibą strażaków jest remiza przy ul. Wolności 5 w Ryczowie Kolonii, którą wybudowano w czynie społecznym mieszkańców sołectwa (OSP i KGW) w 1982 roku, oddanej do użytku w 1984 roku. Jednostka posiada samochód bojowy przekazany 26 kwietnia 1998 roku. Strażacy uczestniczą w akcjach gaśniczych, ratowniczych. Biorą udział w uroczystościach gminnych, powiatowych, kościelnych. W strukturach OSP funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna OSP Ryczów Kolonia, która w zawodach pożarniczych w Gieble w dniu 13 sierpnia 2006 roku zajęła I miejsce w swojej konkurencji.
źródło: http://www.ogrodzieniec.pl/index1.php?go=organizacje_spoleczne&zid=256
Zegar
 
Reklama
 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ogrodzieniec
 
Banery
 
Ranking Stron Pożarniczych - oddaj swój głos!
Napisz do nas...
 
Administrator" Admin Szymon
Administrator" Admin Łukasz
Licznik wizyt
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=